Transport Urbà

TANCAT

2019-2022

Transport Urbà

TANCAT

Categories

Project overview

Leader

MedCities

Partners

Unimed

Polis NetworkNETWORK

Area Science ParkSCIENCE PARK

CIVYNET

Codatu

Durres

Budget

1,467,811.25 € / 1,5M€

Financing

Interreg Med Programme

En el marc del Programa Interreg Med (2014-2020), el projecte horitzontal de Transports Urbans pretén aplanar el camí cap a la mobilitat sostenible a la Mediterrània per mitjà de la replicació de les millors pràctiques, la integració de polítiques transversals i l’intercanvi de coneixements a tota la Mediterrània en 5 camps temàtics: mobilitat lleugera, mobilitat a destinacions turístiques, ús de big data per a la gestió intel·ligent del trànsit, mobilitat compartida, nous enfocaments de planificació i electromobilitat.

Descripció

Transports Urbans és la segona fase del projecte de capitalització de GO SUMP (2016-2019), que va reunir set iniciatives de cooperació territorial i més de 200 organitzacions que varen implementar solucions de mobilitat sostenible a 12 països Euro Med. Transports Urbans se centra en capitalitzar el coneixement i l’experiència de les solucions de mobilitat baixes en carboni desenvolupades, provades o implementades en el marc del GO SUMP. El projecte donarà suport a la rèplica d’aquestes solucions per mitjà d’un programa de mentoria el 2021 i fomentarà l’intercanvi de coneixements entre els governs locals i regionals així com també entre els operadors de mobilitat públics i privats mitjançant iniciatives de formació.

L’associació de Transports Urbans incorporarà els seus resultats i descobriments a escala local, regional, nacional i europea i defensarà el reconeixement de les característiques úniques de la planificació de la mobilitat a l’àrea mediterrània, millorant-ne les seves peculiaritats i punts en comú com a elements clau per a posar en pràctica estratègies baixes en carboni. L’ajuda mútua entre municipis i àrees metropolitanes serà determinant per a la permeabilitat reeixida dels productes de capitalització que s’hagin concebut, la qual cosa aplanarà el camí cap a transports urbans sostenibles a tota la Mediterrània.

Objectius

Objectiu específic del Programa Interreg Med: Augmentar les capacitats per utilitzar els sistemes de transport baixos en carboni existents i les connexions multimodals entre ells (O.E 2.3)

Objectius específics del projecte Transports Urbans:

  • Promoure la replicabilitat i apropiació de les accions reeixides que s’han desenvolupat en el marc del projecte GO SUMP i d’altres projectes en un ampli àmbit temàtic i territorial.
  • Incrementar l’impacte dels resultats del Programa Med en futures polítiques que afectin els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.
  • Assegurar la complementarietat de les accions desenvolupades a escala regional promovent iniciatives conjuntes amb altres comunitats i projectes del programa Interreg Med i assegurant-ne la vinculació amb la secció de governança del programa, el PANORAMED.

Per obtenir més informació, visiteu el lloc web de el projecte: https://urban-transports.interreg-med.eu/

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.