Seguretat i inclusió a l’espai públic per a dones a Tetuan (barri de Nakkatta)

Tancat

2021

Seguretat i inclusió a l’espai públic per a dones a Tetuan (barri de Nakkatta)

Tancat

Categories

Project overview

Leader

COHESIMED Project

Partners

MEDCITIES

CITY OF TETOUAN

Budget

The COHESIMED Project has a budget of 150.000€

Financing

Ajuntament de Barcelona

El projecte cerca millorar la qualitat de vida de les dones del barri de Nakkatta, Tetuan, mitjançant la identificació dels principals reptes que afronten a l’hora de moure’s al seu dia a dia en termes de seguretat i accessibilitat. Un enfocament participatiu conduirà a una millor comprensió de la mirada de gènere cap al desenvolupament urbà

1. Descripció

Aquesta iniciativa a Tetuan forma part del projecte COHESIMED, finançat per l’Ajuntament de Barcelona i liderat per MedCities en col·laboració amb l’Ajuntament de Tetuan.

La primera fase del projecte ja ha començat i implica principalment la recopilació de dades socioeconòmiques que descriuen el context actual del barri i situen al mapa els principals centres socials, sanitaris i educatius utilitzats diàriament per les dones.

Per a la segona fase del projecte, es convidarà un grup de dones del districte a participar en una sèrie de tallers per identificar les àrees i centres més comuns que visiten en els seus trajectes diaris. Aquesta serà la base per als recorreguts grupals que proporcionaran les entrades necessàries per al diagnòstic dels principals reptes i necessitats de les dones.

Seguiran dues accions pilot principals. D’una banda, la mobilització d’una xarxa informal de comerciants locals, treballadors, agents socials, etc. que aprendran a actuar en casos de discriminació o violència de gènere al carrer. D’altra banda, s’elaborarà un esborrany de pla d’acció per a la millora de la seguretat de les dones al districte per a la seva discussió a l’ajuntament municipal.

MedCities està especialment interessada a involucrar la nostra ciutat membre, Tetuan.

2. Objectiu

Els principals objectius de la iniciativa a Tetuan són:

  • Millorar l’experiència de les dones en l’accés a l’espai públic i equipaments bàsics i millorar la cohesió social i la convivència al barri.
  • Reforçar el diàleg interinstitucional entre l’ajuntament i les entitats socials i civils del barri, en especial les que estan en contacte i treballen amb dones i famílies.
  • Incrementar el coneixement del personal de l’ajuntament sobre la perspectiva de gènere de les polítiques urbanes locals i desplegar intervencions concretes de seguiment adreçades a l’àrea.

3. Principals ODS abordats

5 – Igualtat de gènere: assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

11 – Ciutats i comunitats sostenibles: fer que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Beneficiaris:

Dones i famílies de Tetuan, l’Ajuntament de Tetuan

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.