Tripoli 2017

The Conference was composed by the MedCities BoarLa conferència va incloure la les reunions de la junta directiva de MedCities, l’assemblea general i el seminari internacional titulat “Reptes i tendències en la gestió de residus sòlids a les ciutats mediterrànies”.

Annual Conference, Tripoli 2017

La Conferència anual de MedCities que va acollir la Comunitat urbana d’Al-Fayhaa va tenir lloc del 7 al 8 de novembre de 2017 a Trípoli (Líban). El seminari internacional de MedCities, amb motiu de l’assemblea general de MedCities, va abordar el tema de la gestió de residus sòlids a les ciutats mediterrànies.

Conferència anual, Trípoli 2017

Assemblea General

L’òrgan suprem de govern de MedCities.

Seminari internacional

«Reptes i tendències en la gestió de residus sòlids a les ciutats mediterrànies»

Comitè de direcció

Aquest esdeveniment està reservat a membres específics de la xarxa MedCities