Barcelona 2018

La conferència va incloure reunions de la junta directiva de MedCities, l’assemblea general anual de l’associació i un seminari internacional titulat “Ciutats mediterrànies: sostenibles i equitatives per a tothom“.

Conferència anual, Barcelona 2018

La conferència anual de MedCities 2018 va tenir lloc del 4 al 5 de octubre a Barcelona i va ser organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El seminari internacional de MedCities, que va tenir lloc juntament amb l’assemblea general de MedCities, va abordar els temes de sostenibilitat i igualtat a les àrees urbanes mediterrànies.

Llegir més

General Assembly

The supreme governing body of MedCities.

International Seminar

“Mediterranean cities: sustainable and equitable for all!”

Board of Directors

Meeting of the MedCities Board of Directors