ValEUr Gabès: millorar l’aigua urbana per mitjà d’accions i instruments innovadors

En marxa

ValEUr Gabès: millorar l’aigua urbana per mitjà d’accions i instruments innovadors

En marxa

Project overview

Leader

Barcelona Metropolitan Area

Partners

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Gabès City Council

Budget

797.910,55 €

Financing

European Commission (EuropeAid)

Liderat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el projecte ValEUr Gabès dona suport al municipi de Gabès en l’optimització de l’aigua de pluja urbana mitjançant la planificació eficient dels recursos hídrics no convencionals i la implementació de projectes pilot.

1. Descripció

ValEUr Gabès té com a objectiu reforçar els municipis tunisians en la gestió de l’aigua en un context de crisi climàtica, posant especial èmfasi en la planificació de l’aigua de pluja a escala municipal a Gabès, una ciutat costanera del sud de Tunísia caracteritzada per un clima semidesèrtic, una indústria química i uns recursos costaners marítims excepcionals.

El projecte cerca contribuir a una millor governança i apropiació local de la gestió eficient de l’aigua, per mitjà d’un procés participatiu per definir el pla de recursos hídrics no convencionals (Pla NCWR), involucrant totes les parts interessades: l’Ajuntament de Gabès i altres administracions públiques tunisianes, el sector privat, la societat civil, comunitats d’usuaris de l’aigua, etc. MedCities és el soci responsable de fer l’acompanyament de l’elaboració de l’estratègia i pla d’acció.

A més, ValEUr Gabès té com a objectiu la transferència tecnologies i coneixements per mitjà d’estudis de viabilitat i d’intercanvi d’experiències i coneixements, a través de missions d’estudi i formació específica, per tal de millorar les capacitats locals.

El projecte preveu també la implementació de 3 intervencions pilot per tal de millorar la captació i reutilització d’aigua de pluja en edificis municipals i la infiltració d’aigua de pluja per a la recàrrega artificial de l’aqüífer, per tal de ser avaluades i capitalitzades a altres ciutats mediterrànies. MedCites serà responsable de les activitats de comunicació, transferència i capitalització del projecte als seus membres i parts interessades regionals en la gestió de l’aigua.

El projecte respon als objectius identificats a l’Estratègia de Desenvolupament de la Ciutat de Gabès relatius a l’optimització de la gestió de l’aigua per fer front als reptes següents: sequera i pressió de l’aigua subterrània, inundacions esporàdiques per fortes pluges estacionals, salinització de l’aigua i bancs de sorra, i manca d’una gestió integral i sostenible dels recursos hídrics.

2. Objectius generals

Millorar les capacitats de les ciutats tunisianes per fer front als impactes del canvi climàtic mitjançant la planificació i innovació per a una gestió eficient de l’aigua urbana.

3. Objectius específics

Promoure la valorització de l’aigua de pluja a les zones urbanes per mitjà d’estratègies i accions tècniques i institucionals innovadores a Gabès i difondre-les a Tunísia i a altres contextos similars de la regió sud de la Mediterrània.

4. Beneficiaris

Municipi de Gabès (Tunísia).

Principals ODS abordats:

El projecte està vinculat a l’ODS 6 sobre aigua potable i sanejament i contribuirà directament o indirecta a diversos objectius (6.4, 6.5, 6.6, 6.a, 6.b).

Video final del projecte Valeur Gabès (2023)

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.