Comunitat Mediterrània de Protecció de la Biodiversitat

TANCAT

2019-2022

Comunitat Mediterrània de Protecció de la Biodiversitat

TANCAT

Project overview

Leader

ETC-UMA

Partners

Conference of peripheral maritime regions of Europe (CPMR)

Plan Bleu

LATTE CREATIVE

MedCities

Ministry of Ecology, Spatial Planning and Urbanism (Montenegro)

MARINE INSTITUTE

Budget

1,9 M euros

Financing

Interreg-Med Programme

Comunitat Mediterrània de Protecció de la Biodiversitat (MBPC) – Integració dels esforços de gestió de la biodiversitat per a la sostenibilitat mediambiental.

Descripció

La Comunitat Mediterrània de Protecció de la Biodiversitat (MBPC) és un projecte horitzontal d’Interreg Med que se centra en el manteniment de la biodiversitat i els ecosistemes naturals mitjançant el reforç de la gestió i la creació de xarxes d’àrees protegides. La MBPC es basa en els esforços d’InterregMed PANACeA anteriors durant el període 2016-2019 per ajudar a crear i assegurar sinergies entre la comunitat de projectes temàtics de protecció de la biodiversitat, així com per actuar com una interfície científico-política per tal de fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements i influir en un canvi de comportament i de política.

Reptes com el canvi climàtic i les pressions humanes sobre el medi ambient requereixen millors mesures de protecció i cooperació entre les parts interessades per garantir la resiliència de les zones costaneres, la biodiversitat i el patrimoni cultural natural, així com la sostenibilitat dels serveis dels ecosistemes. Per tant, les activitats de la MBPC apunten a reforçar la gestió i la cooperació entre àrees protegides i ecoregions. També té com a objectiu influir en el diàleg ciència-gestió-política com a eines per incrementar les capacitats de conservació i supervisió de la natura.

La MBPC serveix com a plataforma multi-interfície per a diferents parts interessades i projectes modulars d’Interreg Med anteriors i en curs per tal d’agilitzar els mecanismes i millorar els esforços de les xarxes i la gestió en àrees protegides i ecoregions crítiques. Per assolir aquests objectius, el projecte MBPC:

1) Desenvolupa una comprensió comuna de la situació de la protecció de la biodiversitat a la Mediterrània per mitjà d’una síntesi estructurada i d’un procés de revisió per part de socis acadèmics i experts, per tal de proporcionar resultats harmonitzats i d’alta qualitat que es puguin difondre i capitalitzar per part de grups de parts interessades.

2) Desenvolupar la comunitat MBP per mitjà d’activitats que incloguin grups de treball amb projectes modulars, el programa MED i altres parts interessades rellevants que garanteixin la transferència i capitalització del coneixement que es generi més enllà de la vida del projecte i a escala transfronterera.

3) Implementar una estratègia de comunicació millorada per difondre els resultats sobre la gestió i protecció de la biodiversitat cap a les xarxes d’àrees protegides i enfocaments ecoregionals per a una protecció adequada. S’aborden diferents públics objectiu (per exemple, administradors d’àrees protegides, responsables polítics) amb eines de comunicació fetes a mida.

4) L’enfocament innovador de la MBPC es basa en la preparació de continguts rellevants i la difusió per mitjà de tallers adaptats i l’eina de capitalització a llarg termini per permetre la posada en pràctica de polítiques basades en evidències a diferents escales geogràfiques. La plataforma de coneixement sobre biodiversitat de codi obert buscarà sinergies amb el portal web Interreg MED, la qual cosa garantirà una àmplia difusió i un fàcil accés al coneixement de l’espai.

MedCities, com a expert en processos de capitalització, està a càrrec de l’estratègia de comunicació, tot establint vies per a l’intercanvi de coneixements i la comunicació reforçada basada en evidències. Liderar aquest procés implica estar a càrrec de l’estratègia de comunicació del projecte, produir i actualitzar materials de comunicació, desenvolupar campanyes de comunicació, etc. MedCities també participa en tots els components del projecte i, especialment, codirigeix el grup de treball 1 sobre protecció de la biodiversitat i reptes transfronterers.

La ciutat de Marsella, membre de la xarxa MedCities, és un dels socis.

Objectiu general

L’objectiu general de la MBPC és facilitar el diàleg multisectorial amb la comunitat científica per garantir una interfície eficaç de política, gestió i ciència a la Mediterrània relativa a la protecció de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.

Objectiu específic

Mantenir la biodiversitat i els ecosistemes naturals mitjançant el reforç de la gestió i el treball en xarxa d’àrees protegides.

Per obtenir més informació, visiteu el lloc web del projecte: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.