Estratègia de Protecció Costanera de les Illes Balears

Tenint en compte els efectes del canvi climàtic

TANCAT

Estratègia de Protecció Costanera de les Illes Balears

Tenint en compte els efectes del canvi climàtic

Project overview

Leader

Ministry for the Ecological Transition and the Demographic challenge (MITECO)

Partners

Coastal & Marine Union

SOCIB

IH Cantabria

MedCities

Budget

464.981€

Financing

This project is funded by the Structural Reform Support Programme of the European Union and implemented in collaboration with EUCC and its partners, and the European Commission.

Beneficiary

Directorate-General for the Coast and the Sea (DGCS)of the Ministry for the Ecological Transition and the Demographic challenge (MITECO), Spain.

El desenvolupament d’una Estratègia de Protecció Costanera tenint en compte els efectes del canvi climàtic per a les Illes Balears és una iniciativa finançada pel Programa de Suport a les Reformes Estructurals (SRSP en les seves sigles en anglès) de la Unió Europea a petició de la Direcció General de Costa i Mar del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Objectiu general

El projecte té com a objectiu:

  • Comprendre i caracteritzar els reptes de l’erosió costanera en un enfocament integrat, que faci referència a tots els aspectes de la zona costanera, i amb l’enfocament modern per a la Gestió del Risc de Desastres.
  • Proposar un instrument de planificació per a la protecció costanera (l’Estratègia) que inclogui alternatives viables que abordin totes les fases del cicle de Gestió del Risc de Desastres (incloses la prevenció i recuperació) i el pla corresponent pla d’implementació.

Reptes com el canvi climàtic i les pressions humanes sobre el medi ambient requereixen millors mesures de protecció i cooperació entre les parts interessades per tal de garantir la resiliència de les àrees costaneres, la biodiversitat i el patrimoni cultural natural. El projecte té com a objectiu aplicar un enfocament integrat, considerant aquells factors físics, mediambientals i institucionals vinculats a l’evolució del litoral, el risc d’inundacions, les ocupacions del domini públic, els processos d’erosió i els efectes del canvi climàtic, per tal d’identificar les mesures de protecció costanera més adequades per a les Illes Balears.

El projecte l’implementa un consorci europeu liderat per la Unió Costanera i Marítima (EUCC) que inclou l’Institut d’Hidràulica Mediambiental de la Universitat de Cantàbria (IHCantabria), el Sistema de Pronòstic i Observació de l’Oceà Costaner de les Illes Balears (SOCIB) i MedCities. Treballant en estreta col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, durant els pròxims mesos l’equip durà a terme un diagnòstic per comprendre millor els reptes de l’erosió costanera i una anàlisi de possibles escenaris i opcions de reducció de riscos, seguit del disseny de l’Estratègia de Protecció Costanera a les costes de totes les Illes Balears. L’Estratègia es desenvoluparà amb la participació de les principals parts interessades de les 6 illes en estudi (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i Dragonera).

En aquest projecte, MedCities s’encarrega de posar en marxa els processos de comunicació i participació necessaris per implicar les principals parts interessades que incideixen en l’erosió i la preservació del medi costaner a les Illes Balears. Per a això, entre altres actors, s’implicaran tots els municipis costaners per mitjà d’un procés de consulta en dos moments diferents: per a fer aportacions al diagnòstic i per validar l’estratègia.

MedCities està especialment interessada a involucrar la nostra ciutat membre, Palma.

Principals ODS abordats:

11 – Ciutats i comunitats sostenibles: fer que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

13 – Acció climàtica: emprendre accions urgents per combatre el canvi climàtic i el seu impacte.

14 – Vida submarina: conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, el mar i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

15 – Vida a la terra: protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat.

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.