Estratègies de protecció costanera per a les províncies de Cadis, Màlaga i Almeria

Tenint en compte els efectes del canvi climàtic

En marxa- Feb ’19- Gen’21

Estratègies de protecció costanera per a les províncies de Cadis, Màlaga i Almeria

Tenint en compte els efectes del canvi climàtic

Project overview

Leader

Ministry for the Ecological Transition and the Demographic challenge (MITECO)

Partners

Budget

399.960 €

Financing

This project is funded by the Structural Reform Support Programme of the European Union and implemented in collaboration with EUCC and its partners, and the European Commission.

Beneficiary

Ministry for the Ecological Transition and the Demographic challenge (MITERD); Dictetorate General for the Sustainability of the Coast and the Sea (DGSCS),Spain

El desenvolupament d’Estratègies de Protecció Costanera tenint en compte els efectes del canvi climàtic per a les províncies de Cadis, Màlaga i Almeria és una iniciativa finançada pel Programa de suport a la reformes estructurals de la CE a petició del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO), Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar (DGSCS).

Té com a objectiu aplicar un enfocament integral, tenint en compte aquells factors físics, mediambientals i institucionals interrelacionats amb l’evolució del litoral, el risc d’inundacions, les ocupacions del domini públic, els problemes d’erosió i els efectes del canvi climàtic, per tal d’identificar les mesures de protecció costanera més adequades per a les províncies de Cadis, Màlaga i Almeria.

Objectiu general

El projecte l’està implementant un consorci europeu liderat per la Unió Costanera i Marina (EUCC) que inclou l’Institut d’Hidràulica Mediambiental (IHCantabria), la Universitat de Cadis i la xarxa MedCities. Treballant en estreta col·laboració amb el MITECO, durant els 24 mesos següents l’equip elaborarà un diagnòstic per a una millor comprensió dels problemes d’erosió costanera, una anàlisi de possibles escenaris i opcions de reducció de riscos, i el disseny de les Estratègies de protecció costanera a les costes de Cadis, Màlaga i Almeria. Les Estratègies es desenvoluparan tenint en compte altres interessats clau rellevants a les províncies.

Aquest projecte s’alinearà amb l’actual Estratègia d’adaptació del litoral espanyol al canvi climàtic, Llei de Litorals 22/1988, Llei 2/2013 de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i que modifica la Llei 22/1988, el Reglament General de la Nació. Llei de Costes (RD 876/2014) i la Directiva d’Inundacions de la UE (Directiva 2007/60/CE sobre avaluació i gestió de riscos d’inundacions).

Objectius específics

Concretament, el projecte cerca:

  • comprendre i caracteritzar els problemes d’erosió costanera sota un enfocament integrat, referent a tots els aspectes de la zona costanera, i sota l’enfocament modern per a la Gestió del Risc de Desastres (GRD);
  • proposar un instrument de planificació per a la protecció costanera (l‘Estratègia) que inclogui les alternatives viables que abordin totes les fases del cicle de GRD (incloses la prevenció, preparació i recuperació) i el pla d’aplicació corresponent.

Beneficiari

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO); Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar (DGSCS), Espanya

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.