Tunis 2019

En un període canviant a causa de la situació COVID-19 que ha obligat algunes institucions a reconduir a nous objectius, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha concedit a MedCities 290.000 € de fons per al 2020 (augmentant els 265.000 € a partir del 2019).

Els principals objectius d’aquest compliment es basen en la promoció i cooperació entre ambdues entitats per dur a terme diferents projectes com assistències tècniques, la promoció de la formació i la transferència de sessions a les ciutats de la xarxa. A més, l’acord estimularà i impulsarà altres projectes i activitats d’interès per a l’AMB, així com l’organització de l’Assemblea General de MedCities, entre d’altres. Aquestes són algunes de les accions principals:

Promoure projectes pilot de cooperació i assistència tècnica a les ciutats de la xarxa de MedCities en àrees com ara la planificació urbana estratègica, la gestió de residus, el desenvolupament econòmic local, la mobilitat, etc. també es reforçarà, que podrà col·laborar amb l’Àrea Internacional i de Cooperació de l’AMB i els consells metropolitans per a la identificació i implementació de projectes, inclòs el nou projecte ASIMA TUNIS que reforça la planificació territorial de la ciutat de Tunis a la seva zona metropolitana dimensió i projectes de formació en plans de gestió de residus a Jordània.

Promover actividades de formación e intercambio entre las ciudades miembros de la red, en particular promoviendo la plataforma de gestión urbana y metropolitana en el Mediterráneo (www.medurbantools.com) como herramienta de formación para el aprendizaje, que responda a las necesidades de los técnicos y representantes políticos de las ciudades miembro. Durante 2020, habrá una presentación pública de Medurbantools en la AMB.

Organizar la Asamblea General de MedCities 2020 junto con un seminario internacional sobre ciudades y metrópolis mediterráneas en el último trimestre de 2020.

Do you want to know more about the project?

ASIMA Tunis – Strategic plan of tunis

Do you want to know more about the project?

View project

Promover actividades de formación e intercambio entre las ciudades miembros de la red, en particular promoviendo la plataforma de gestión urbana y metropolitana en el Mediterráneo (www.medurbantools.com) como herramienta de formación para el aprendizaje, que responda a las necesidades de los técnicos y representantes políticos de las ciudades miembro. Durante 2020, habrá una presentación pública de Medurbantools en la AMB.

Organizar la Asamblea General de MedCities 2020 junto con un seminario internacional sobre ciudades y metrópolis mediterráneas en el último trimestre de 2020.

Impulsar otros proyectos y actividades de interés para la AMB, que incluyen gastos de representación, logística, servicios externos, preparación de nuevos proyectos, entre otros que puedan surgir. Destacan el Congreso de la UICN 2020 en Marsella, la IX Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles (ICLEI) en Mannheim, la Conferencia Ministerial de la UpM sobre Economía Azul o la participación en el Diálogo Estructurado de la Comisión Europea, y otros organismos internacionales, efemérides Barcelona + 25) , etc. En este apartado también se incluye la elaboración del Plan Estratégico de MedCities con visión de 2030 para el período 2021-23.

Queremos agradecer nuevamente el papel crucial que juega AMB en nuestra asociación y su creciente compromiso con el trabajo que mostramos.

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.